Z jakich powodów odwracamy się od ras mięsnych krów, chowając bydło głównie dla mleka?

W Polsce przeważa hodowanie bydła przeznaczonego do produkcji mleka. Z deklarowanych danych rolników można się dowiedzieć, że 90% krajowych krów to krowy hodowane na mleko, a jedynie 1% wyłącznie mięsne.
Ironicznie brzmi więc fakt, że ogromną część tuszy wołowej (w tym tego najwyższej jakości) przeznaczamy na sprzedaż na obce rynki, w tym samym czasie importując wołowe mięso doskonałej jakości na swoje talerze.

Istnieją regiony świata, w których te stosunki są mocno odmienne od naszych.
Z widocznych nawet dla laików powodów prawodawcy od czasu do czasu mówią o sposobach zmiany tej kwestii, a nawet o wdrożeniu systemu promocji dla hodowli krów mięsnych, nie wiadomo jednak, jak tego dokonać i od czego zacząć.
bydło

Autor: Goedeker’s
Źródło: http://www.flickr.com
Najpopularniejsze w Polsce są hodowle, gdzie bydło wzrasta do kilku lat, a po eksploatacji jego możliwości jako bydła mlecznego, sprzedaje się je jako tuszę. Tak pozyskane mięso nie uzyskuje jednak zazwyczaj najwyższej klasy jakości, jak z czystorasowych hodowli mięsnych. Nawet rząd chciałoby promować zwiększoną dywersyfikację polskich stad, ale do tego potrzeba bardzo dobrze przemyślanej polityki, połączonej z promocją jedzenia wołowiny.
Wołowina nie jest tak popularna, jak dawniej.

Przechodząc do meritum kwestii – ta proponowana witryna (https://inpolkrak.com.pl/folia/folie-metalizowane/) przedstawia nieco inny punkt widzenia na tę sprawę, niż to jest napisane w artykule, który teraz przeglądasz.

Jej konsumpcja zmalała znacznie wraz ze zwiększeniem spożycia drobiu. Wynika to z różnych powodów, z których jeden jest dość szczególny i nie wydaje się pochodną sytuacji ekonomicznej oraz opłacalności chowu bydła: uważamy wołowinę za skomplikowaną do ugotowania. Zwyczaje kulinarne związane z nią zostają zapomniane.

Z tego powodu mówi się o konieczności kampanii popularyzującej jedzenie mięsa krowiego na dużą skalę. Może to rozpocząć jego wzmożoną konsumpcję i przekonać rolników do inwestycji w doskonałe jakościowo bydło mięsne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*