Zbiory norm w przemyśle i ich znaczenie

Przemysł i produkcja to dwie rzeczy, niezwykle ogromne branże, bez jakich nie da się dzisiaj właściwie obejść. Nawet ludzie zamieszkali na wsi, mimo że nawet kilkadziesiąt lat temu byli całkowicie samowystarczalni, obecnie czerpią pełnymi garściami z rozwiązań technologii, nabywanego w miastach jedzenia, maszyn, narzędzi.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Także domy stawiane poza miastem odległe są od przypominania starych, zabytkowych chat konstruowanych z bel drewna w tak zwany jaskółczy ogon.

Owoce przemysłu są tam, gdzie są ludzie, również wszędzie dostrzegalna zaczyna być elektronika, medycyna. Ci, którzy nie mają kontaktu na co dzień z przynajmniej jednym z wymienionych, ogromnie istotnych aspektów cywilizacji, pewnie są mnichami w Tybecie albo są pustelnikami.

Z początku laikowi nie zdaje się to oczywiste, lecz niezbędna jest kontrola całości. Tak, jak samochodami w mieście ma sterować zbiór przepisów ruchu, znajdujący się w kodeksie ruchu drogowego, tak przemysłowi i innym branżom towarzyszą tak zwane normy. Norma nie jest ustawą, nie jest przymusem, jednak spełnianie niektórych norm jest gwarantem pewnych praw. Jedną z najważniejszych norm w dziedzinie przemysłu jest dokument iso 9001 (tutaj: ), jaka dyktuje odpowiednią jakość produktu, właściwie dowolnego użytecznego produktu. Gdy tego typu normę spełnia suszarka do włosów, da się mieć pewność, że ma odpowiednią efektywność, jest obwarowana zabezpieczeniem przed spaleniem, a kiedy wleci do wanny z kimś w środku, nie dopuści do śmiertelnego porażenia.

Inną niezwykle ważną w tych latach jest norma iso 27001, jakiej misją jest kontrolowanie bezpieczeństwa informacji. Jeśli jakiś program komputerowy, usługa lub witryna w sieci zawiera w opisie stwierdzenie, że spełnia ten pakiet zasad, można mieć pewność, że w kontroli nad zabezpieczeniem danych, które wykorzystywane są w ten lub inny sposób przez taki software albo inny cyfrowy twór, a tymi danymi mogą być przykładowo personalne dane internauty, czuwali specjaliści. Jeszcze jedną ważną dla świata komputerów wytyczną jest norma 20000 – jest to zbiór wytycznych w zakresie kontrolowania usług komputerowych w organizacjach.

Kliknij ten link i sprawdź tu alufinish polska podobne informacje na opisywany temat – one na pewno Cię zainteresują, zatem nie czekaj za długo:)

Na koniec norma ważna dla ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa – norma iso 15378 (zapraszam do lektury), jaka jednoznacznie określa tworzywa, kształt i właściwości opakowań, w jakich sprzedawane i przechowywane są lekarstwa.

Źródło:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*