Budowa nowoczesnych dróg na podmokłych terenach dzięki zagęszczaniu gruntów

Polska w ostatnim czasie niebywale sprawnie rozwija się, ścigając lepiej rozwinięte zachodnie kraje. Przede wszystkim jest to zaobserwowane w poszerzaniu infrastruktury drogowej i kolejowej. Jeszcze parę lat temu w Polsce istniało tylko parę fragmentów autostrad, jakie kanonem doścignęły drogom w krajach zachodnich. Dynamicznie zaczęto się modyfikować w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.