Kalejdoskop rodzajów win wytwarzanych w Polsce

Porządne i autentyczne wino powstać może wyłącznie z winogron. Smak kiści nierozłącznie łączy się z geograficzną pozycją winnicy, a to z kolei ma wpływ na odczucie smakowe wyprodukowanego wina. Czynniki jakie oddziałują na cechy i indywidualność produktu finalnego to gleba, leżąca pod nią skała, wysokość nad pułapem morza, pochylenie terenu, ukierunkowanie względem słońca, ogólnie zrozumiany mikroklimat. Winnice najczęściej są lokalizowane na stokach wzgórz, na glebach, które są na ogół bezużyteczne dla różnych roślin.