Czy opłaca się obecnie mieć tytuł magistra?

W Polsce mamy teraz wielu młodych ludzi z wyższym wykształceniem. Nierzadko mówi się, że w naszym kraju mamy większą ilość osób z dyplomem, niż w innych krajach Europy. Okazuje się jednak, że nie jest to do końca prawda – prawdziwa sytuacja jest mniej optymistyczna. W naszym kraju obecnie posiadamy około trzydzieści dziewięć procent osób z dyplomem wyższej uczelni. Na tle Europy nie jest to wynik rewelacyjny. W niektórych krajach zdarza się, że połowa ludności posiada wykształcenie wyższe. Za przykład możemy wziąć Irlandię, gdzie współczynnik ten wynosi 51 procent.